سه شنبه 05 بهمن
نسخه آزمایشی
توزیع اقلام توقیفی در مراکز درمانی و بهزیستی
معاون غذا و داروی آذربایجان غربی گفت:

توزیع اقلام توقیفی در مراکز درمانی و بهزیستی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: در روزهای اولیه اعلام شیوع ویروس کرونا عده ای سود جو و فرصت طلب به فکر سود و منفعت نا مشروع خودشان... منبع: معاونت غذا و داروی آذربایجان غربی
1399/01/17