سه شنبه 05 بهمن
نسخه آزمایشی
تکذیب خبر کمبود ماسک در کشور/مغایرت عنوان (تیتر)خبر با متن و محتوای نامه ارسالی به وزارت صمت/ نامه صرفا به‌منظور پیش‌بینی و برنامه‌ریزی تامین ماسک در آینده تدوین شده است
رئیس سازمان غذا و دارو:

تکذیب خبر کمبود ماسک در کشور/مغایرت عنوان (تیتر)خبر با متن و محتوای نامه ارسالی به وزارت صمت/ نامه صرفا به‌منظور پیش‌بینی و برنامه‌ریزی تامین ماسک در آینده تدوین شده است

رئیس سازمان غذا و دارو ضمن تکذیب خبر کمبود ماسک تاکید کرد: نامه ارسالی به سرپرست وزارت صمت به منظور پیش بینی افزایش نیاز کشور و برنامه‌ریزی برای تامین ماسک...
1399/04/28
جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در زمینه تامین تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشكی
به صورت وب کنفرانس برگزار شد؛

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در زمینه تامین تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشكی

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در زمینه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی با حضور مدیران تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی دانشگاه های سراسر کشور به صورت وب کنفرانس... منبع: روابط عمومی
1399/04/18
جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در زمینه تامین تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشكی
به صورت وب کنفرانس برگزار شد؛

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در زمینه تامین تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشكی

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در زمینه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی با حضور مدیران تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی دانشگاه های سراسر کشور به صورت وب کنفرانس... منبع: روابط عمومی
1399/04/17