پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
۷ شرکت در حوزه تولید ملزومات مصرفی در کرمانشاه فعالیت می کنند
مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد:

۷ شرکت در حوزه تولید ملزومات مصرفی در کرمانشاه فعالیت می کنند

مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حال حاضر ۷ شرکت در حوزه تولید ملزومات مصرفی در استان کرمانشاه فعالیت می کنند.
1396/12/25
افتتاح نخستین کارخانه تولید آتل‎های ارتوپدی یکبار مصرف کشور
با حضور مشاور وزیر و مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در کرمانشاه صورت گرفت:

افتتاح نخستین کارخانه تولید آتل‎های ارتوپدی یکبار مصرف کشور

نخستین کارخانه تولید آتل‎های ارتوپدی یکبار مصرف کشور با حضور مشاور وزیر  و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در استان کرمانشاه افتتاح شد.
1396/12/25
برگزاری ششمین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی در معاونت غذ ا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور دبیر کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری ششمین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی در معاونت غذ ا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور دبیر کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران

ششمین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی روز دوشنبه14اسفند ماه 96 با حضور معاون غذا و دارو دانشگاه ایران و ...
1396/12/16
 برگزاری نشست هم اندیشی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعضاء اتحادیه تجهیزات و ملزومات پزشکی
به میزبانی معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت پذیرفت:

برگزاری نشست هم اندیشی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعضاء اتحادیه تجهیزات و ملزومات پزشکی

نشست هم اندیشی معاون غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعضاء اتحادیه تجهیزات و ملزومات پزشکی استان خراسان رضوی برگزار گردید.     ...
1396/12/16