پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
 برگزاری کارگاه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران  در مرکز همایش های رازی
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری کارگاه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران در مرکز همایش های رازی

کارگاه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در دو گروه تخصصی، روز سه شنبه 28اردیبهشت ماه 97به مدت ۸ ساعت توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرکز  ...
1397/02/26
جلسه مشترک با اتاق اصناف، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی
توسط مدیریت نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه همدان انجام شد:

جلسه مشترک با اتاق اصناف، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی

جلسه مشترک مدیریت نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه همدان با اتاق اصناف، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی برگزار شد.
1397/02/19
برگزاری اولین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی سال 1397  در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری اولین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی سال 1397 در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

اولین کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی با حضور معاون غذا و دارو و جانشین  دبیر کمیسیون برنامه ریزی...
1397/02/11
برگزاری اولین هم اندیشی مسئولین و کارشناسان تجهیزات پزشکی بیمارستان ها و مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1397
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران:

برگزاری اولین هم اندیشی مسئولین و کارشناسان تجهیزات پزشکی بیمارستان ها و مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1397

اولین جلسه هم اندیشی مسئولین و کارشناسان تجهیزات پزشکی بیمارستان ها و مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران چهارشنبه بیست و نه فروردین ماه 97 در...
1397/02/01
جلسه بازنگری فرآیند خرید تجهیزات سرمایه‌ای و ملزومات مصرفی پزشکی
توسط مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد:

جلسه بازنگری فرآیند خرید تجهیزات سرمایه‌ای و ملزومات مصرفی پزشکی

مدیر نظارت بر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از بازنگری در فرآیند خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و ملزومات مصرفی در قالب طرح خرید...
1397/01/29
هدفگذاری برای رشد ۱۰ برابری صادرات تجهیزات پزشکی
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد:

هدفگذاری برای رشد ۱۰ برابری صادرات تجهیزات پزشکی

دکتر رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مهم ‌ترین راهبرد ما افزایش تولید داخل و توجه به صادرات است، خاطرنشان کرد...
1397/01/15