يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
برگزاری  ششمین کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی در معاونت غذا و دارو
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری ششمین کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی در معاونت غذا و دارو

ششمین کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی به ریاست معاون غذا و دارو ، جانشین  دبیر کمیسیون برنامه ریزی...
1397/12/06