يكشنبه 03 بهمن
نسخه آزمایشی
برگزاری جلسه آموزشی توجیهی لزوم رعایت الزامات شرایط محیطی تولید محصول لانگ گاز در معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری جلسه آموزشی توجیهی لزوم رعایت الزامات شرایط محیطی تولید محصول لانگ گاز در معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با توجه بالای مصرف محصول لانگ گاز در مراکز درمانی و کلاس خطر بالای این محصول، جلسه آموزشی توجیهی لزوم رعایت الزامات شرایط محیطی تولید محصول لانگ گاز در محل...
1400/10/25
اهمیت و کارایی استفاده از ماسک در پیشگیری از بیماری کرونا در شرایط فعلی
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اهمیت و کارایی استفاده از ماسک در پیشگیری از بیماری کرونا در شرایط فعلی

بر اساس توصیه های نهادهای بین المللی حوزه سلامت از جمله سازمان بهداشت جهانی و همچنین کمیته علمی مقابله با کرونا کشور، استفاده از ماسک ، از ابتدای شیوع ویروس...
1400/08/19
وبینار آموزشی "آشنایی با تجهیزات مصرفی پایش فرآیندهای استریلیزاسیون "
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار کرد

"آشنایی با تجهیزات مصرفی پایش فرآیندهای استریلیزاسیون "ویژه کارشناسان تجهیزات پزشکی

وبینار آموزشی "آشنایی با تجهیزات مصرفی پایش فرآیندهای استریلیزاسیون " ویژه کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی...
1400/05/10
بازدید مشترک  طبق حکم قضایی از واحدهای غیر مجاز خانگی تولید کننده لانگ گاز پزشکی کلاس خطر C در شهرستان اصفهان
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بازدید مشترک طبق حکم قضایی از واحدهای غیر مجاز خانگی تولید کننده لانگ گاز پزشکی کلاس خطر C در شهرستان اصفهان

بازدید مشترک طبق حکم قضایی از واحدهای غیر مجاز خانگی تولید کننده لانگ گاز پزشکی کلاس خطر C در شهرستان اصفهان و توقیف لانگ گازهای مذکور و ارجاع شرکت اصلی...
1400/04/27