شنبه 15 آذر
نسخه آزمایشی
استفاده مكرر و نابجا از آنتی بيوتيك ها، مهمترين دليل پیدایش باكتری های مقاوم به داروست
سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

استفاده مكرر و نابجا از آنتی بيوتيك ها، مهمترين دليل پیدایش باكتری های مقاوم به داروست

سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: ستفاده مكرر و نابجا از آنتي بيوتيك ها، مهمترين دليل پیدایش باكتري هاي...
1399/09/01
مقاومت میکروبی فراگیر و جهانی شده است
کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول در هفته آنتی بیوتیک:

مقاومت میکروبی فراگیر و جهانی شده است

کارشناس دارویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: استفاده نامناسب از داروهای آنتی میکروبیال در زمانی که ضرورت ندارد مانند سرماخوردگی های ویروسی، مقاومت...
1399/09/01

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار