پنجشنبه 29 مهر
نسخه آزمایشی
لزوم تولید محصولات غذایی نوآورانه
مدیر نظارت بر غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی دانشگاه همدان:

لزوم تولید محصولات غذایی نوآورانه

مدیر نظارت بر غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی دانشگاه به کاهش قند،نمک و چربی ، نشانگرهای رنگی تغذیه ای، نشان ایمنی و سلامت و HACCP و تولید محصولات نوآورانه و... منبع: روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان
1400/07/22
نقش واحدهای لبنی در حوزه مواد غذایی مانند نقش والدین برای سایر صنایع غذایی
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان:

نقش واحدهای لبنی در حوزه مواد غذایی مانند نقش والدین برای سایر صنایع غذایی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: نقش واحدهای لبنی در حوزه ی مواد غذایی مانند نقش والدین برای سایر صنایع غذایی است. منبع: روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان
1400/07/22

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار