چهارشنبه 28 مهر
نسخه آزمایشی
پیام رئیس سازمان غذا و دارو به مناسبت فراسیدن هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها با شعار "پیشگیری از مسمومیت در همه گیری کرونا"

پیام رئیس سازمان غذا و دارو به مناسبت فراسیدن هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها با شعار "پیشگیری از مسمومیت در همه گیری کرونا"

پيشگيری از مسموميت ها در هفته نخست آبان ماه هر سال می‌تواند در امر آموزش و اطلاع رسانی كليه اقشار جامعه و كاهش موارد مسموميت‌های اتفاقی و تعمدی مفيد واقع شود...
1399/08/01
تصویب برگزاری دوره های مهارتی داروسازی
برای نخستین بار در مرکز ملی آموزش‌های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی ایران صورت می گیرد

تصویب برگزاری دوره های مهارتی داروسازی

مدیر دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت اعلام کرد: دو دوره مهارتی"داروسازی بیمارستانی" و "مهارت کار با داروهای سایتوتوکسیک ویژه داروسازان"، به عنوان...
1399/04/11