پنجشنبه 29 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
برگزاری پنجمین اجلاس غیر حضوری روسای شوراهای کلان  مناطق آمایشی کشور

برگزاری پنجمین اجلاس غیر حضوری روسای شوراهای کلان مناطق آمایشی کشور

پنجمین اجلاس غیر حضوری روسای شوراهای کلان مناطق آمایشی کشور(مناطق دهگانه)با حضور معاون وزیر بهداشت درمان و رئیس سازمان غذا و دارو،معاون حقوقی مجلس و امور... منبع: روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان
1399/12/12
برگزاری دومین جلسه آموزشی تحت عنوان وب کنفراس دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزاری دومین جلسه آموزشی تحت عنوان وب کنفراس دانشگاه علوم پزشکی همدان

دومین جلسه آموزشی با روش وب کنفراس در خصوص آشنایی کارشناسان اداره های متناظر با داروهای طبیعی و سنتی در معاونت غذا و دارو برگزار شد. منبع: روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان
1399/10/09