پنجشنبه 29 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
افزایش عدالت در دسترسی به خدمات دارویی با ابلاغ آیین نامه «تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها»
تقدیر نمایندگان دانشجویان داروسازی از وزیر بهداشت

افزایش عدالت در دسترسی به خدمات دارویی با ابلاغ آیین نامه «تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها»

نمایندگان دانشجویان داروسازی(IPSS) در نامه‌ای به وزیر بهداشت از سیاست‌های ضدانحصاری با ابلاغ آیین نامه جدید «تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها» تقدیر و...
1400/03/15