پنجشنبه 29 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
وبینار بررسی مسائل و مشکلات برنامه اجرایی طرح پایش سموم
از سوی مدیر کل اداره غذایی ، آرایشی و بهداشتی برگزار شد؛

وبینار بررسی مسائل و مشکلات برنامه اجرایی طرح پایش سموم

وبینار بررسی مسائل و مشکلات برنامه اجرایی طرح پایش سموم از سوی مدیر کل اداره غذایی ، آرایشی و بهداشتی دکتر محمد حسین عزیزی برگزار شد. منبع: روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان
1400/05/19