پنجشنبه 29 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
یازدهمین جلسه کمیسیون فنی صدور،ابطال و تمدید پروانه های بهداشتی در همدان برگزار شد

یازدهمین جلسه کمیسیون فنی صدور،ابطال و تمدید پروانه های بهداشتی در همدان برگزار شد

یازدهمین جلسه ازکمیسیون فنی صدور،ابطال و تمدید پروانه های بهداشتی با حضور سرپرست معاونت غذا و داروی همدان برگزار شد. منبع: روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان
1400/09/15