پنجشنبه 29 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
برگزاری نشست با مدیران شبکه های بهداشت و درمان تابعه در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران:

برگزاری نشست با مدیران شبکه های بهداشت و درمان تابعه در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

نشست با مدیران شبکه های بهداشت و درمان تابعه با حضور معاون غذا و دارو، مدیر مجموعه مدد، مدیریت ها و روسای ادارات معاونت غذا و دارو روز یکشنبه 15 تیرماه 99...
1399/04/18
برگزاری نخستین جلسه نشست هم‌اندیشی شورای مناطق دهگانه غذا و داروی کشوری

برگزاری نخستین جلسه نشست هم‌اندیشی شورای مناطق دهگانه غذا و داروی کشوری

نخستین جلسه نشست هم‌اندیشی شورای مناطق دهگانه غذا و داروی کشور با حضور رئیس محترم سازمان غذا و دارو دکتر محمدرضا شانه ساز به صورت وب کنفرانس روزچهارشنبه... منبع: روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم همدان
1399/04/05