شنبه 14 تیر
نسخه آزمایشی
برگزاری نخستین جلسه نشست هم‌اندیشی شورای مناطق دهگانه غذا و داروی کشوری

برگزاری نخستین جلسه نشست هم‌اندیشی شورای مناطق دهگانه غذا و داروی کشوری

نخستین جلسه نشست هم‌اندیشی شورای مناطق دهگانه غذا و داروی کشور با حضور رئیس محترم سازمان غذا و دارو دکتر محمدرضا شانه ساز به صورت وب کنفرانس روزچهارشنبه... منبع: روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم همدان
1399/04/05