دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
پتانسیل هسته‌های فناور و شركتهاي دانش بنيان برای انجام اقدامات بزرگ/ حمایت از شرکت‌های کوچک فناور حوزه سلامت کلید خورد "اولين پنجره واحد سه نهاد در حوزه سلامت "

پتانسیل هسته‌های فناور و شركتهاي دانش بنيان برای انجام اقدامات بزرگ/ حمایت از شرکت‌های کوچک فناور حوزه سلامت کلید خورد "اولين پنجره واحد سه نهاد در حوزه سلامت "

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بروکراسی اداری را برای تسهيل فعاليت شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته های فناور كاهش می‌دهيم؛ همچنین باید پنجره واحدی را...
1400/11/18