سه شنبه 05 بهمن
نسخه آزمایشی
تمامی سرم های وارد شده و مورد تایید، به صورت حمل یکسره از گمرک خارج شده است
پاسخ رییس سازمان غذا و دارو به نامه گمرک درباره معطل ماندن یک هزار و 300 تن سرم در گمرک کشور؛

تمامی سرم های وارد شده و مورد تایید، به صورت حمل یکسره از گمرک خارج شده است

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه محموله‌ هایی که نسبت به کیفیت آنها ابهام وجود داشته، پس از دو هفته که پاسخ آزمایشات به دستمان رسیده، تعیین تکلیف شده اند...
1400/07/12
نحوه دسترسی به فهرست آزمایشگاه های مورد تایید سازمان غذا و دارو اعلام شد
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران:

نحوه دسترسی به فهرست آزمایشگاه های مورد تایید سازمان غذا و دارو اعلام شد

با توجه به ابلاغ روش اجرایی انجام نمونه برداری از سری اول ساخت و الزام مسئولین فنی شرکت های صاحب پروانه به انجام نمونه برداری و ارسال آن به آزمایشگاه های...
1400/07/10
واکسن تک دوز به معنای نیاز به یکبار تزریق نیست بلکه ویال واکسن‌های وارد شده حاوی یک دوز است
سازمان غذا و دارو در شفاف سازی خبر ورود واکسن تک دوز اعلام کرد

واکسن تک دوز به معنای نیاز به یکبار تزریق نیست بلکه ویال واکسن‌های وارد شده حاوی یک دوز است

در پی انتشار خبری مبنی بر ورود واکسن تک دوز به کشور و برداشت نادرست مبنی بر تک دوز بودن این واکسن‌ها، سازمان غذا و دارو اعلام کرد تک دوز بودن واکسن به معنای...
1400/07/05