دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
لیست داروخانه های مشارکت کننده در پویش «دارو زباله نیست»/ جمع آوری و امحاء اصولی داروها برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست

لیست داروخانه های مشارکت کننده در پویش «دارو زباله نیست»/ جمع آوری و امحاء اصولی داروها برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت محورسازمان غذا و دارو با اشاره به آغاز پویش ملی «دارو زباله نیست» از 15 اسفند 1400 تا 15 فرودین 1401، گفت: 93...
1400/12/26