سه شنبه 05 بهمن
نسخه آزمایشی
برگزاری جلسه هماهنگی کشوری برنامه نظارت های پسینی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های مجاز، همکار و دارای صلاحیت واحد تولیدی

برگزاری جلسه هماهنگی کشوری برنامه نظارت های پسینی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های مجاز، همکار و دارای صلاحیت واحد تولیدی

جلسه مجازی کشوری هماهنگی برنامه نظارت های پسینی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های مجاز، همکار و دارای صلاحیت واحد تولیدی با حضور کلیه مدیران محترم آزمایشگاه...
1400/09/02
بازنگری احتمالی آیین نامه تاسیس داروخانه‌ها در راستای قوانین بالادستی/ آرای دیوان عدالت اداری و توجه به نظرات ذینفعان در ضوابط اجرایی

بازنگری احتمالی آیین نامه تاسیس داروخانه‌ها در راستای قوانین بالادستی/ آرای دیوان عدالت اداری و توجه به نظرات ذینفعان در ضوابط اجرایی

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه این سازمان خود را ملزم به اجرای قانون می داند، گفت: بازنگری احتمالی در آیین نامه تاسیس...
1400/08/25