پنجشنبه 29 مهر
نسخه آزمایشی
درخواست ۱۴ شرکت برای اخذ موافقت اصولی برای تولید واکسن کووید ۱۹/ تاکنون مدارک ۲ واکسن خارجی بطور کامل دریافت شده است

درخواست ۱۴ شرکت برای اخذ موافقت اصولی برای تولید واکسن کووید ۱۹/ تاکنون مدارک ۲ واکسن خارجی بطور کامل دریافت شده است

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از تلاش و سرعت چشمگیر شرکت های سازنده واکسن داخلی برای تولید واکسن کرونا خبر داد و گفت: تاکنون ۱۴ شرکت درخواست...
1399/11/17