يكشنبه 10 مرداد
نسخه آزمایشی
برگزاری دومین جلسه آموزشی تحت عنوان وب کنفراس دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزاری دومین جلسه آموزشی تحت عنوان وب کنفراس دانشگاه علوم پزشکی همدان

دومین جلسه آموزشی با روش وب کنفراس در خصوص آشنایی کارشناسان اداره های متناظر با داروهای طبیعی و سنتی در معاونت غذا و دارو برگزار شد. منبع: روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان
1399/10/09
ساماندهی عرضه انسولین قلمی با ثبت در سامانه تیتک/ اجرای این طرح روی داروهای ارزبر و گرانقیمت؛ بزودی
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خبر داد

ساماندهی عرضه انسولین قلمی با ثبت در سامانه تیتک/ اجرای این طرح روی داروهای ارزبر و گرانقیمت؛ بزودی

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به الزام تمامی داروخانه ها در سراسر کشور به ثبت انسولین قلمی در سامانه تیتک گفت: با اجرای این روش...
1399/10/08
ارتقاء کیفیت ماسک‌های سه‌لایه تولید داخل/ ظرفیت تولید روزانه به بیش از ۳0 میلیون عدد رسید/ بزودی؛ خودکفایی در تولید ماده اولیه ماسک

ارتقاء کیفیت ماسک‌های سه‌لایه تولید داخل/ ظرفیت تولید روزانه به ۳0 میلیون عدد رسید/ بزودی؛ خودکفایی در تولید ماده اولیه ماسک

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ارتقاء کیفیت ماسک‌های سه‌لایه تولید داخل، گفت: ظرفیت تولید روزانه ماسک در کشور به بیش از 30 میلیون عدد...
1399/10/07