سه شنبه 03 خرداد
نسخه آزمایشی
1396/06/05
توسط معاونت غذا و دارو سمنان صورت پذیرفت

برگزاری جلسه آموزشی سامانه یکپارچه آزمایشگاهای کنترل مواد غذایی در معاونت غذا و داروسمنان

برگزاری جلسه آموزشی سامانه یکپارچه آزمایشگاهای کنترل مواد غذایی در معاونت غذا و داروسمنان

جلسه آموزشی سامانه یکپارچه آزمایشگاهای کنترل مواد غذایی با حضور کارشناسان معاونت ، شبکه بهداشت و درمان دامغان – گرمسار در مورخ 5/6/96 در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد

به گزارش ایفدانا - Ifdana از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان جلسه آموزشی سامانه یکپارچه آزمایشگاهای کنترل مواد غذایی با حضور کارشناسان معاونت ، شبکه بهداشت و درمان دامغان – گرمسار در مورخ 5/6/96 در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد . در این جلسه آموزشی که با حضور مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی برگزار شده بود در خصوص سامانه LIMS ( سامانه یک پارچه آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ) توضیحات کامل ارائه گردید . از دیگر مطالب عنوان شده در این جلسه مراحل ثبت و ارسال فرم نمونه برداری به آزمایشگاه بوده است . شایان ذکر است سامانه یکپارچه آزمایشگاه ، برنامه ای کشوری و در اجرای سیاست های برنامه های الکترونیک است . گفتنی است جلسه مذکور در جهت آموزش کارشناسان بهداشت محیط شهرستان سمنان و شهرستان های تابعه با هدف ارتقای سطح آموزش کارشناسان در معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار گردیده است .

شناسه خبر : 9008
امتیاز شما برای این خبر: