سه شنبه 03 خرداد
نسخه آزمایشی
1395/10/20
بازدید دبيران شيمي دبيرستان هاي شهرستان شهركرد از آزمايشگاه كنترل غذا و دارو

جمعي از دبيران شيمي دبيرستان هاي شهرستان شهركرد از آزمايشگاه كنترل غذا و دارو استان بازديد نمودند.

جمعي از دبيران شيمي دبيرستان هاي شهرستان شهركرد از آزمايشگاه كنترل غذا و دارو استان بازديد نمودند.

در ابتداي اين بازديد آقاي مهندس محمديان ضمن عرض خير مقدم به دبيران محترم كلياتي را در خصوص شرح وظائف آزمايشگاه و اهميت اين واحد در ارتقاء سطح كيفيت مواد غذايي بيان نمودند. ايشان توضيحاتي در خصوص روش هاي نوين انجام آناليز هاي شيميايي بر روي مواد غذايي و آرايشي- بهداشتي و دستگاه ها و تجهيزات پيشرفته مورد استفاده در اين آزمايشگاه از جمله دستگاه هاي GC ، جذب اتميك، HPLC و ... براي حاضرين ارائه كردند. همچنين پيرامون انواع نگهدارنده هاي مورد استفاده در صنايع غذايي و روش هاي تشخيص و اندازه گيري آنها و همچنين شاخص هاي شيميايي آب هاي معدني نكات مهمي براي حاضرين ارائه نمودند.در ادامه آقاي مهندس عالي پور مواردي را در خصوص انواع رنگ هاي مورد استفاده در توليد مواد غذايي و روش هاي تشخيص تقلبات صورت گرفته در اين خصوص از جمله استفاده از رنگ هاي غير مجاز كه سلامت مصرف كنندگان را به خطر مي اندازد به دبيران ارائه نمودند. ايشان همچنين شاخص هاي مورد تائيد در سلامت انواع روغن هاي خوراكي از جمله ميزان پروكسيد، پروفايل اسيدهاي چرب و... را براي حاضرين تشريح كردند. در پايان اين بازديد به سوالات مطرح شده توسط دبيران پاسخ هاي مناسب ارائه شد. 

به گزارش ایفدانا - Ifdana


شناسه خبر : 6663
امتیاز شما برای این خبر: