شنبه 22 مرداد
نسخه آزمایشی
1401/05/10

نشست ارزیابی طرح دارویار، مشکلات طرح و ارائه پیشنهادات در معاونت غذا و دارو لرستان

نشست ارزیابی طرح دارویار، مشکلات طرح و ارائه پیشنهادات در معاونت غذا و دارو لرستان

صبح امروز جلسه ای به میزبانی معاونت غذا و دارو با حضور معاونین درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان در راستای پیگیری حل مشکلات طرح دارویار برگزار شد.به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر اسدبیگی نبود زیرساخت های لازم در شروع طرح را به عنوان عمده ترین مشکل موجود مد نظر قرار دادند.
معاون غذا و دارو با ارائه گزارش ارزیابی های میدانی، بر وجود دو مشکل عمده از جمله مسأله ساز بودن سیستم His و از سویی ابهامات بیمه روستایی به علت نداشتن سامانه متمرکز، تاکید کردند.

در ادامه، دکتر کوشکی معاونت بهداشت دانشگاه، با ارائه دستورالعمل وزارت بهداشت در موضوع سهم بیمه ها و بیمه شونده، نظرات خود را پیرامون حل مشکلات موجود و از سویی پیگیری امور مربوطه تا حصول نتیجه مناسب ابراز داشتند.
معاونت درمان دانشگاه نیز بیان داشتند با توجه به تغییرات رخ داده در مبحث دارو، از آنجا که منابع مالی در اختیار بیمه ها قرار میگیرد قاعدتاً بایستی ما به التفاوت نیز از سوی بیمه ها پرداخت گردد و بر دانشگاه هزینه ای تحمیل نشود، دکتر نظری بر لزوم حل مشکلات سامانه ای و مساعدت معاونت درمان در این امر تاکید کردند.

در پایان نشست، پیشنهاداتی جهت طرح در جلسات ویژه به منظور اتخاذ تدابیر درخور، مصوب گردید.


شناسه خبر : 19540
امتیاز شما برای این خبر: