شنبه 22 مرداد
نسخه آزمایشی
1401/05/08

راه اندازی نظرسنجی الکترونیک اجرای طرح دارویاری در حوزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور

راه اندازی نظرسنجی الکترونیک اجرای طرح دارویاری در حوزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دانشکده علوم پزشکی نیشابور در حوزه تحت پوشش خود در جهت اجرای هرچه بهتر طرح دارویاری نظرسنجی الکترونیک راه اندازی کرد.


به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور نظرسنجی الکترونیک اجرای طرح دارویاری در حوزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور (نیشابور، فیروزه و زبرخان) راه اندازی شد.

یکی از رسالت های مهم روابط عمومی افکارسنجی و نظرسنجی از گیرندگان خدمت هر سازمان است و در همین راستا روابط عمومی معاونت غذا و دارو پرسشنامه ای به منظور بررسی روند اجرای طرح دارویاری در داروخانه های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور درنظر گرفته است.

شهروندان گرامی می توانند با کلیک روی لینک زیر ما را در جمع آوری اطلاعات درخصوص نحوه اجرای طرح دارویاری یاری کنند:

https://vcfda.nums.ac.ir/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=12

شناسه خبر : 19532
امتیاز شما برای این خبر: