شنبه 22 مرداد
نسخه آزمایشی
1401/04/25

🔴 ۱۱۹ قلم از داروهای بدون نسخه از این پس با ارائه نسخه پزشک براساس پوشش بیمه‌ای محاسبه می‌شود

🔴 ۱۱۹ قلم از داروهای بدون نسخه از این پس با ارائه نسخه پزشک براساس پوشش بیمه‌ای محاسبه می‌شود

شناسه خبر : 19491
امتیاز شما برای این خبر: