شنبه 22 مرداد
نسخه آزمایشی
1401/04/05

پلمب واحد تولید کننده غیر مجازمحصولات مصرفی آزمایشگاهی و ارجاع به مراجع قضایی

پلمب واحد تولید کننده غیر مجازمحصولات مصرفی آزمایشگاهی و ارجاع به مراجع قضایی

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یک واحد تولید کننده غیر مجازمحصولات مصرفی آزمایشگاهی را پلمب و به مراجع قضایی ارجاع داد.

به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو، به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی بازرسی های میدانی درحال انجام توسط کارشناسان نظارت وارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا ودارو مشترک با ارگانهای نظارتی ازواحدهای تولیدی غیرمجاز(بدون مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی )  یک واحد تولیدکننده محصولات مصرفی آزمایشگاهی کشف و مکان شرکت به دستور دادستان شهرستان پلمپ گردید. همچنین کلیه محصولات تولیدی توقیف، وپرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شد.


شناسه خبر : 19466
امتیاز شما برای این خبر: