پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1401/03/18

آموزش ثبت اقلام سلامت محور (دارو و تجهیزات پزشکی در بخش بستری)

آموزش ثبت اقلام سلامت محور (دارو و تجهیزات پزشکی در بخش بستری)

شناسه خبر : 19438
امتیاز شما برای این خبر: