پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1401/03/18

آموزش استعلام اصالت در «سیستم جدید تامین اجتماعی» و نحوه فعال سازی بارکدهای سوخته شده

آموزش استعلام اصالت در «سیستم جدید تامین اجتماعی» و نحوه فعال سازی بارکدهای سوخته شده

شناسه خبر : 19436
امتیاز شما برای این خبر: