پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1401/03/10

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری های علمی و فناوری در راستای اجرای برنامه جامع سلامت و اصالت غذای کشور

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری های علمی و فناوری در راستای اجرای برنامه جامع سلامت و اصالت غذای کشور

شناسه خبر : 19420
امتیاز شما برای این خبر: