پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1401/03/02

ریکال 8 سری ساخت از فرآورده های شرکت نیک اختر آریا

ریکال 8 سری ساخت از فرآورده های شرکت نیک اختر آریا

سازمان غذا ودارو دستور جمع آوری 8  سری ساخت از فرآورده های شرکت نیک اختر آریا را صادر کرد.

به گزارش ایفدانا، براساس گزارشات اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مبنی بر غیرقابل قبول بودن نتایج آزمایش هشت فرآورده شرکت نیک اختر آریا، فرآورده های مذکور از شرکت­های پخش و سطح عرضه جمع آوری می شود.

جدول فراورده های ریکال شده این شرکت به شرح ذیل است:


ردیفنام نمونهشکل دارویی بسته بندیسری ساخت
1Livercare     HealthAidقرص (کپلت)/بلیستر2334012
2Livercare    HealthAidقرص (کپلت)/بلیستر19LC007
3Teenvital    HealthAidقرص/قوطی پلاستیکی2583003
4Teenvital    HealthAidقرص/قوطی پلاستیکی2583004
5Teenvital    HealthAidقرص/قوطی پلاستیکی1583015
6Vitamin C (1000 mg) HealthAidقرص جوشان/قوطی پلاستیکی2645002
7Vitamin C (1000 mg) HealthAidقرص جوشان/قوطی پلاستیکی2645001
8Vitamin C (1000 mg)  HealthAidقرص جوشان/قوطی پلاستیکی2645011

 شناسه خبر : 19404
امتیاز شما برای این خبر: