سه شنبه 03 خرداد
نسخه آزمایشی
1401/01/23

برگزاری اولین کمیسیون فنی و قانونی در سال جدید با بررسی75پرونده در دانشگاه ایران

برگزاری اولین کمیسیون فنی و قانونی  در سال جدید با بررسی75پرونده در دانشگاه ایران

اولین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی75پرونده ، روز سه شنبه 23 فروردین ماه 1401در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران –  اولین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی75پرونده ،  روز سه شنبه 23 فروردین ماه 1401در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

در اولین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال۱۴01 معاون غذا و دارو، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مدیر آزمایشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی، نماینده صنعت و نماینده جامعه مسئولین فنی و کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی معاونت حضور داشتند.

در این کمیته پرونده های غذایی، آشامیدنی63پرونده، شامل 3فقره پرونده صدور پروانه بهره برداری،52 فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت  و همچنین تعداد8فقره پرونده متفرقه  و پرونده های آرایشی و بهداشتی12پرونده، شامل4 فقره پرونده مسئول فنی،1 فقره پرونده صدور پروانه بهره برداری، 5 فقره پرونده صدور پروانه ساخت و همچنین تعداد2فقره پرونده متفرقه  جهت اتخاذ تصمیم مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 


شناسه خبر : 19299
امتیاز شما برای این خبر: