پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1400/12/04

گزارش تصویری//بازدید هیات روسی از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو

گزارش تصویری//بازدید هیات روسی از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو

در راستای صادرات محصولات کشاورزی به کشور روسیه هیات روسی از امکانات و تجهیزات ازمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو بازدید کردند.

40b259d6-bb74-4c7d-9937-296898a81e18de8bc185-2ae6-42d9-91eb-bc566c06428744bcfe8b-485b-4ded-ab41-cd121adc134d

شناسه خبر : 19168
امتیاز شما برای این خبر: