پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1400/12/02

عدم کمبود سرم در استان همدان

عدم کمبود سرم در استان همدان

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرد: هیچگونه مشکل و کمبود سرمی در استان و بیمارستانهای استان وجود نداشته است واگر استان همدان نسبت به سایر استان ها بهترین نبوده باشد جزء بهترین ها بوده است.

به گزارش ایفدانا و به نقل از  روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، دکتر قدرت اله رستمی گفت: با مدیریتی که از دو ماه پیش در خصوص دپوی سرم  صورت گرفته است در پیک ششم کرونا دپوی مناسبی در استان وجود دارد و هیچگونه مشکلی در تأمین سرم در استان وجود ندارد .

دکتر رستمی درپاسخ به سوال کمبود سرم در استان گفت: در پیک ششم  با توجه به پیش بینی هایی که صورت گرفت و اقداماتی که انجام شد،هیچگونه مشکل و کمبود سرمی در استان و بیمارستانهای استان وجود نداشته است واگر استان همدان نسبت به سایر استان ها بهترین نبوده باشد جزء بهترین ها بوده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کرونایی حاکم برکشور، داروخانه،درمانگاهها وبیمارستانهای استان از نظر تأمین سرم مدیریت و ساماندهی شده است و سرم کمتر در داروخانه ها و بیشتر تحویل بیمارستان ها گردیده است ولذا در بیمارستانها مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی وهماهنگی های انجام شده با شرکت های تولید دارو وهمچنین با توجه به دوری یا نزدیکی داروخانه ها به درمانگاهها، سرم با نسبت و تعداد مشخصی به داروخانه های روزانه یا شبانه روزی توزیع شده است و بیشتر سرم ها به بیمارستان ها جهت استفاده بیماران منتقل شده است و درحال حاضر هیچگونه مشکلی در راستای کمبود سرم دراستان همدان و همچنین بیمارستانها وجود ندارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان در خاتمه گفت:ممکن است یک داروخانه ای در یک مقطع ای اعلام کند سرم نداریم اما با توجه به تأمین سرم درمانگاهها، درمانگاه نزدیک به همان داروخانه سرم را در اختیار بیماران قرار دهد.
 


شناسه خبر : 19151
امتیاز شما برای این خبر: