پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1400/11/18

جلسه وبیناری قطب های معاونت غذا و دارو با اداره کل آزمایشگاه ها در خصوص لزوم زیر ساختهای آزمایشگاه ملزومات و تجهیزات پزشکی در معونتهای قطب

جلسه وبیناری قطب های معاونت غذا و دارو با اداره کل آزمایشگاه ها در خصوص لزوم زیر ساختهای آزمایشگاه ملزومات و تجهیزات پزشکی در معونتهای قطب

جلسه وبیناری قطب های معاونت غذا و دارو با حضور دکتر انصاری دوگاه، مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو، دکتر شعیبی رییس آزمایشگاه ملزومات و تجهیزات پزشکی و مدیران اداره کل آزمایشگاه برگزار شد.


شناسه خبر : 19118
امتیاز شما برای این خبر: