پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1400/11/19
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دیدار معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی با مدیر کل تعزیرات حکومتی استان سمنان

دیدار معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی با مدیر کل تعزیرات حکومتی استان سمنان

دکتر حافظی معاون غذا و دارو به اتفاق مهندس فامیلی مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی با مدیر کل تعزیرات حکومتی استان سمنان دیدار کردند.

به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دکتر حافظی معاون غذا و دارو به اتفاق مهندس فامیلی مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی با آقای طیبی  مدیر کل تعزیرات حکومتی استان سمنان دیدار کردند.

در این دیدار، در خصوص موضوعاتی از جمله تخلف برخی موسسات تولید آرد و نیز نانوایی ها مبنی بر تولید و استفاده از آرد با درصد سبوس گیری نامناسب جهت تولید نان بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید با توجه به ارزش تغذیه ای سبوس، تشدید نظارت بر موسسات تولیدی و نانوایی ها با هماهنگی با اداره کل تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار گیرد.

شناسه خبر : 19112
امتیاز شما برای این خبر: