سه شنبه 03 خرداد
نسخه آزمایشی
1400/11/14

برگزاری اولین کمیته بررسی گزارش های مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی (MDR) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری اولین کمیته بررسی گزارش های مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی (MDR)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اولین کمیته بررسی گزارش های مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی (MDR) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همت مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی

معاونت غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی اصفهان،پیرو طرح تفویض بررسی گزارشات مشکلات کیفی و حوادث ناگوار تجهیزات و ملزومات پزشکی

(MDR) به دانشگاه های علوم پزشکی کشور و ثبت 45 مورد MDR توسط 24 مرکز از مراکز درمانی دانشگاهی و غیر دانشگاهی تابعه، اولین

کمیته MDR دانشگاه در تاریخ 1400/11/10در محل معاونت غذا و دارو با حضور معاون غذا ودارو، معاون درمان، مدیر پرستاری معاونت درمان،

رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان و مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو برگزار شد.


در این کمیته تعداد 13 پرونده مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات جلسه مذکور به کمیته MDR کشوری ارسال خواهد شد.  


شناسه خبر : 19086
امتیاز شما برای این خبر: