پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1400/11/10
دکتر رضا کیخا، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

افزایش یک و نیم برابری میزان بازرسی و نظارت بر عملکرد داروخانه ها در سال 1400

افزایش یک و نیم برابری میزان بازرسی و نظارت بر عملکرد داروخانه ها در سال 1400

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در حال حاضر140 باب داروخانه در منطقه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فعالیت دارند که حدود 110 باب از این داروخانه ها در شهرزاهدان می باشند.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو زاهدان- دکتر رضا کیخا افزود: از این تعداد داروخانه، 31 باب بصورت شبانه روزی درحال ارائه خدمات دارویی به مردم هستند.

وی اظهار داشت: میزان بازدید و بازرسی از داروخانه ها و شرکت های پخش در سال جاری نسبت به سال گذشته، بیش از یک و نیم برابر شده است؛ عدم حضور به موقع مسئول فنی در داروخانه، در صدر تخلفات مشاهده شده در داروخانه ها قرار دارد.

به گفته دکتر کیخا، داروساز داروخانه مکلف است طبق ساعات تعیین شده در پروانه مسئولیت فنی خود در داروخانه حضور داشته باشد و نسخه پیچی در زمان عدم حضور مسئول فنی داروخانه تخلف محسوب می شود.شناسه خبر : 19078
امتیاز شما برای این خبر: