پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1400/11/06

سرپرست اداره کل منابع انسانی و تحول اداری سازمان غذا و دارو منصوب شد

سرپرست اداره کل منابع انسانی و تحول اداری سازمان غذا و دارو منصوب شد

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو طی حکمی دکتر زین العابدین شیخ بگلو را به عنوان سرپرست اداره کل منابع انسانی و تحول اداری این سازمان منصوب کرد.


به گزارش ایفدانا دکتر بیگلر در این حکم آورده است:
 
با توجه به سوابق و تجربیات علمی و اجرائی جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست اداره کل منابع انسانی و تحول اداری سازمان منصوب می شوید که با بهره گیری از امکانات، ظرفیتهای موجود و توان ارزشمند اساتید، کارشناسان و کارکنان خدوم با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به امور ذیل اقدام نمایید.
1- ارتقاء فرهنگ سازمان، حفظ کرامت کارکنان.
2- ارتقاء توان علمی و عملی کارشناسان و کارکنان از طریق آموزش ضمن خدمت هدفمند و بر اساس نیازسنجی.
3- بازنگری در تاپ چارت نیروی انسانی با محوریت مأموریت های حاکمیتی و تفویض اختیار سازمان و معاونت های غذا و دارو.
4- جذب نیروی انسانی مورد نیاز با رعایت اصول شایستگی، توانمندی و رقابت.
5- استقرار نرم افزار جامع نیروی انسانی و حذف فرایندهای زائد.
توفیق روزافزون شما را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیل به اهداف دولت سیزدهم از درگاه خداوند متعال خواستارم.


شناسه خبر : 19076
امتیاز شما برای این خبر: