جمعه 28 مرداد
نسخه آزمایشی
1400/10/30

برگزاری بیست و هفتمین جلسه بررسی صدور پروانه ساخت، مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت اصفهان

برگزاری بیست و هفتمین جلسه بررسی صدور پروانه ساخت، مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت اصفهان
به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اصفهان در تاریخ 1400/10/30 بیست و هفتمین جلسه کمیته فنی و قانونی صدور

پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به ریاست دکتر اعتباری معاون غذا و

دارو و با حضور اعضاء محترم هیئت علمی، مهندس مرجان هادیان مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی، مهندس الهام جهانمرد

مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، نماینده انجمن مسئولین فنی ، نماینده صنعت و کارشناسان مطلع مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی تشکیل شد.

در این جلسه   7 فقره پروانه بهره برداری و 79 فقره پروانه ساخت  و 1 فقره پروانه مسئول فنی  و 2 فقره پرونده احداث بحث و بررسی قرار

​ گرفت و در مورد آنها تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
 


شناسه خبر : 19052
امتیاز شما برای این خبر: