سه شنبه 03 خرداد
نسخه آزمایشی
1400/10/21
مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار کرد

دوره آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی

دوره آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی

به منظور آشنایی بیشتر کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با استانداردها و روش های کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی، دوره آموزشی آنلاین تجهیزات آزمایشگاهی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- به منظور آشنایی بیشتر کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با استانداردها و روش های کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی، دوره آموزشی آنلاین تجهیزات آزمایشگاهی در روز 13 دی ماه سال جاری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

در این دوره آموزشی که از ساعت 8تا13 برگزار شد، مطالب مهمی درخصوص استانداردهای تجهیزات آزمایشگاهی بیان گردید و همچنین درخصوص استانداردهای کنترل اسپکتروفتومتر، استانداردهای کیفیت اتوآنالیزور، استانداردهای کنترل کیفیت الایزا ریدر، استانداردهای کنترل کیفیت سل کانتر و استانداردهای کنترل کیفیت دستگاه تولید آب خالص به طور جامع توضیحات مفصلی ارائه شد./
 


شناسه خبر : 19022
امتیاز شما برای این خبر: