سه شنبه 28 دی
نسخه آزمایشی
1400/09/25

مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید آزمایشگاه مرجع سازمان غذاو دارو

مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید آزمایشگاه مرجع سازمان غذاو دارو

شناسه خبر : 18950
امتیاز شما برای این خبر: