دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
1400/09/14

برگزاری نمایشگاه مدوفارم از 12 تا 15 بهمن

برگزاری نمایشگاه مدوفارم از 12 تا 15 بهمن

اولین همایش و نمایشگاه «مهندسی پزشکی، دارویی، تجهیزات علوم و صنایع وابسته» باعنوان مدوفارم از 12 تا 15 بهمن در محل نمایشگاه ایران مال برگزار می شود.


شناسه خبر : 18890
امتیاز شما برای این خبر: