سه شنبه 28 دی
نسخه آزمایشی
1400/09/08
با حکم رئیس سازمان غذا و دارو:

مسئول هماهنگی و ساماندهی امور ارزی سازمان غذا و دارو منصوب شد

مسئول هماهنگی و ساماندهی امور ارزی سازمان غذا و دارو منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس سازمان غذا و دارو دکتر بیگلر به عنوان مسئول هماهنگی و ساماندهی امور ارزی سازمان غذا و دارو منصوب شد.به گزارش ایفدانا، دکتر بهرام دارایی در این حکم آورده است:


نظر به جایگاه سازمان غذا و دارو در امر تامین دارو و تجهیزات پزشکی موردنیاز کشور، بدینوسیله جنابعالی با حفظ سمت به عنوان مسئول هماهنگی و ساماندهی امور ارزی سازمان غذا و دارو منصوب می شوید تا وظایف به شرح ذیل را به انجام برساند و با اتکال به خداوند متعال و با توجه به شرایط فعلی و محدودیت های ارزی کشور نقش موثری در تخصیص بهینه منابع ارزی موجود داشته باشید.

۱- انجام پیگیری های لازم به منظور تعیین و تصویب سهمیه های ارزی مورد نیاز سازمان و تخصیص آن به سازمان غذا ودارو

۲- تشکیل کمیته کارگروه های ارزی ادارات مرتبط و نظارت بر عملکرد آن ها 

۳- مدیریت سهمیه های ارزی مصوب و تخصیص یافته به سازمان در حوزه های مختلف ( دارو، ماده اولیه دارو، تجهیرات و ملزومات پزشکی، ماده اولیه، شیر خشک و شیرخشک رژیمی)

۴- ایجاد هماهنگی بین ادارات کل در خصوص تعیین سهمیه ارزی ادارات کل متناسب با اولویت های موجود

۵- جمع بندی و یکسان سازی گزارشات ارزی ادارات کل و تهیه گزارشات و آمار ارزی به صورت دوره ای به عنوان مراجع اصلی ارائه گزارشات به مراجع ذی ربط 

۶- بازنگری و بروزرسانی تغییر گروه های کالایی

شناسه خبر : 18861
امتیاز شما برای این خبر: