دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
1400/09/02

برگزاری نهمین جلسه کمیته فنی قانونی پروانه های بهداشتی کارخانجات و کارگاه های مواد آرایشی و بهداشتی

برگزاری  نهمین جلسه کمیته فنی قانونی پروانه های بهداشتی کارخانجات و کارگاه های  مواد آرایشی و بهداشتی

نهمین جلسه کمیته فنی قانونی پروانه های بهداشتی کارخانجات و کارگاه های مواد آرایشی و بهداشتی برگزار شد.

​به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اصفهان در نهمین جلسه کمیته فنی قانونی پروانه های بهداشتی کارخانجات و کارگاه های  مواد آرایشی و بهداشتی به ریاست دکتر اعتباری معاون غذا و دارو و با حضور نماینده محترم اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی  ونماینده هیئت علمی محترم دانشگاه علوم پزشکی، مهندس مرجان هادیان مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی، مهندس الهام جهانمرد مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و نماینده صنعت و کارشناسان مطلع مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی تشکیل شد.

در این جلسه 2 فقره پروانه بهره برداری و  25 فقره پروانه ساخت و 3 فقره پروانه مسئول فنی بحث و  مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد./

شناسه خبر : 18846
امتیاز شما برای این خبر: