پنجشنبه 29 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
1400/09/02

برگزاری جلسه هماهنگی کشوری برنامه نظارت های پسینی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های مجاز، همکار و دارای صلاحیت واحد تولیدی

برگزاری جلسه هماهنگی کشوری برنامه نظارت های پسینی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های مجاز، همکار و دارای صلاحیت واحد تولیدی

جلسه مجازی کشوری هماهنگی برنامه نظارت های پسینی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های مجاز، همکار و دارای صلاحیت واحد تولیدی با حضور کلیه مدیران محترم آزمایشگاه های معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش ایفدانا، در پی تشکیل هفتگی کمیته های نظارت پسینی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های مجاز و همکار در اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، با توجه به اهمیت نقش معاونت های غذا و دارو در تسهیل و تسریع صدور مجوزهای فعالیت و ضرورت تشدید نظارت های پسینی، به منظور اعلام برنامه ها و ایجاد هماهنگی های لازم، جلسه وبیناری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیر کل و روسای محترم آزمایشگاه های مرجع و مشارکت فعالانه مدیران محترم آزمایشگاه های معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور تشکیل شد، ضمن بررسی مفاد آئین نامه جدید تاسیس و تائید صلاحیت آزمایشگاه های مجاز و همکار، راهکارهای مختلف جهت استفاده  بیشتر از ظرفیت معاونت ها در ارزیابی های پسینی و تسهیل صدور مجوز ها اعلام و به سئوالات مدیران محترم سراسر کشور پاسخ داده شد. در نهایت مقرر شد به منظور هماهنگی و هم اندیشی های لازم، این جلسات بصورت دوره ای تکرار شود.

شناسه خبر : 18845
امتیاز شما برای این خبر: