سه شنبه 28 دی
نسخه آزمایشی
1400/09/10
در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد:

نوزدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی58 پرونده

نوزدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی58 پرونده

نوزدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی58پرونده، در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران،  نوزدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی58پرونده، معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

در نوزدهمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال۱۴۰۰ معاون غذا و دارو، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مدیر آزمایشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی، نماینده صنعت و نماینده جامعه مسئولین فنی و کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی معاونت حضور داشتند.

در این کمیته پرونده های غذایی، آشامیدنی35پرونده، شامل 3فقره پرونده صدور پروانه بهره برداری،18 فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت  و همچنین تعداد14فقره پرونده متفرقه  و پرونده های آرایشی و بهداشتی23پرونده، شامل3 فقره پرونده مسئول فنی، 20 فقره پرونده صدور  و اصلاح پروانه ساخت، جهت اتخاذ تصمیم مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شناسه خبر : 18834
امتیاز شما برای این خبر: