سه شنبه 09 آذر
نسخه آزمایشی
1400/08/26
کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول در هفته آنتی بیوتیک:

برای مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیک ها چه باید کرد؟

برای مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیک ها چه باید کرد؟

کارشناس دارویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: راه های متفاوتی برای پیشگیری و کنترل انتشار مقاومت آنتی بیوتیک ها در جامعه وجود دارد که باید خود را ملزم به انجام آنها بدانیم تا از عوارض آن در امان باشیم.

به گزارش  ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو،الناز بهروز،اظهار داشت:کلیه شهروندان عزیز باید نکات کلیدی ذیل را در خصوص کاهش عوارض آنتی بیوتیک ها مدنظر قرار دهند:
 
1-فقط با تجویز پزشک آنتی بیوتیک مصرف کنند.
2-در صورتی که پزشک تشخیص دهد که به آنتی بیوتیک نیاز ندارد آن را تقاضا ننند.
3-به توصیه های پزشک و داروساز در هنگام استفاده از آنتی بیوتیک توجه کامل کنند به طور مثال دارو را سر وقت مشخص آن استفاده کنند، میزان دارو را درست مصرف کنند، دوره درمان را کامل کنند و...
4-هیچ وقت باقیمانده آنتی بیوتیک را استفاده نکنند یا آن را در اختیار دیگران قرار ندهند.
5-با شست و شوی مرتب دست ها، تهیه بهداشتی غذا ها، خودداری از تماس نزدیک با افراد مریض و سایر موارد از ایجاد عفونت پیشگیری کنید.
 
هفته آنتی بیوتیک ها از 22 الی 28 آبان ماه و شعار جهانی هفته آگاه سازی آنتی بیوتیک ها در سال 1400 « آگاهی را افزایش دهید، مقاومت میکروبی را متوقف کنید، با افزایش آگاهی مقاومت میکروبی را متوقف کنید » نامگذاری شده است.شناسه خبر : 18804
امتیاز شما برای این خبر: