سه شنبه 09 آذر
نسخه آزمایشی
1400/08/25
مديردارو، فرآورده های بيولوژيک و مواد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول:

کشاورزان و دامپروان مواظب بروز مقاومت آنتی بیوتیک ها باشند

کشاورزان و دامپروان مواظب بروز مقاومت آنتی بیوتیک ها باشند

مدیر دارویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: یکی از راه برای پیشگیری و کنترل انتشار مقاومت آنتی بیوتیک ها در بخش کشاورزی و دامپروری است.

به گزارش  ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو،ندا محمدسعید، اظهار داشت:کلیه کشاورزان و دامپروان عزیز باید نکات کلیدی ذیل را در خصوص کاهش عوارض آنتی بیوتیک ها مدنظر قرار دهند:
 
1-فقط تحت نظارت دامپزشک به حیوانات آنتی بیوتیک بدهند.
2-برای جلو انداختن رشد و پیشگیری از بیماریها به حیوان سالم آنتی بویتک ندهند.
3-به منظور کاهش نیاز به آنتی بیوتیک ها، حیوانات را واکسینه کنند و در صورت امکان جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها استفاده کنند.
4-در تمام مراحل تولید و آماده سازی غذا از منابع گیاهی و حیوانی روش های تولید اصولی را استفاده کنند  و ترویج دهند.
5-امنیت زیستی را در مزارع برقرار کنند و با بهبود بهداشت و رفاه حیوانات از ایجاد عفونت پیشگیری کنند.
 
هفته آنتی بیوتیک ها از 22 الی 28 آبان ماه و شعار جهانی هفته آگاه سازی آنتی بیوتیک ها در سال 1400 « آگاهی را افزایش دهید، مقاومت میکروبی را متوقف کنید، با افزایش آگاهی مقاومت میکروبی را متوقف کنید » نامگذاری شده است.
 


شناسه خبر : 18803
امتیاز شما برای این خبر: