سه شنبه 09 آذر
نسخه آزمایشی
1400/08/14

نقش مهم و تعیین کننده معاونت غذا و دارو در ارتقاء ایمنی و سلامت جامعه

نقش مهم و تعیین کننده معاونت غذا و دارو در ارتقاء ایمنی و سلامت جامعه

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: معاونت‌های غذا و دارو نقش مهم و تعیین کننده‌ای در ارتقاء ایمنی و سلامت جامعه به ویژه در روزهای سخت کرونا داند.

به گزارش ایفدانا  و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دکتر دارایی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از دانشکده داروسازی و معاونت غذا و داروی دانشگاه بازدید کرد.

در این بازدید که دکتر رستم زاده معاون غذا و دارو، دکتر کسائیان معاون آموزشی و دکتر جندقی معاون بهداشتی دانشگاه نیز حضور داشتند، از تمامی بخش های معاونت غذا و دارو و دانشکده داروسازی بازدید شد.

در این بازدید معاون وزیر از اداره غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، دانشکده داروسازی و آزمایشگاه، دکتر رستم زاده معاون غذا و دارو دانشگاه ضمن قدردانی از حضور و توجه دکتر دارایی، نقاط بالفعل و بالقوه معاونت در حوزه های دارو، غذا، آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه بیان کرد و دکتر دارایی نیز با بررسی مسائل واحدها و نقطه نظرات مدیران، به ارائه راهکارها و رهنمودهای لازم پرداخت.

دکتر دارائی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ضمن قدردانی از زحمات و تلاش همکاران در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، راه اندازی دانشکده داروسازی را گامی بلند و موثر در حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دانست.
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان جز دانشگاه های پیشرو در کشور بوده که در دوران شیوع و همه گیری کرونا ویروس در امر تجهیزات حفاظتی، دارو، تجهیزات بیمارستانی و.... با ابتکار و متکی به خود بر مشکلات آن زمان، چیره شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به بیان نقش مهم و تعیین کننده معاونت غذا و دارو در ارتقاء ایمنی و سلامت جامعه به ویژه در روزهای سخت کرونا اشاره و رهنمودها و راهکارهای لازم جهت استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات را بیان نمود و در ادامه به بررسی مسائل واحدها و نقطه نظرات مدیران پرداخت.شناسه خبر : 18770
امتیاز شما برای این خبر: