پنجشنبه 29 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
1400/08/12

مفقودشدن بخشی از محموله اهدایی پانسمان بیماران پروانه ای به هیچ وجه صحیح نیست

مفقودشدن بخشی از محموله اهدایی پانسمان بیماران پروانه ای به هیچ وجه صحیح نیست

رئیس اداره ملزومات پزشکی وزارت بهداشت گفت: موضوع مفقود شدن بخشی از محموله اهدایی پانسمان بیماران پروانه ای به هیچ وجه صحیح نبوده و مستندات این امر موجود است.

به گزارش ایفدانا، مهندس زهره زرین کلاه رییس اداره ملزومات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ادعای مطرح شده پیرامون مفقود شدن بخشی از محموله اهدایی پانسمان بیماران پروانه ای، با بیان اینکه در پی تلاش های مکرر وزارت بهداشت در خرداد ماه 99 محموله ای از پانسمان این بیماران به وزن 6550 کیلوگرم، در 137 پالت و به تعداد 86340 توسط یونیسف به صورت رایگان به ایران اهدا شد، عنوان کرد: این محموله توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی ترخیص و توزیع آن به صورت دانه ای و حسب نیاز درمان بوده است.

وی درادامه با تاکید بر اینکه وزن محموله، ارزشی به لحاظ  کارشناسی و علمی ندارد و ما اطلاعاتی در این خصوص نداریم، گفت: مهم تعداد پانسمان های وارد شده است که طبق روال توسط هیات امنای ارزی به دانشگاه علوم پزشکی ایران و سپس از طریق دانشگاه به خانه ای بی تحویل داده شده است؛ البته از آنجایی که محموله اهدایی کافی نبود محموله های دیگری هم که توسط شرکت های مربوطه وارد شده بودند از سوی وزارت بهداشت خریداری و حسب نیاز استفاده میشد.

رییس اداره ملزومات پزشکی وزارت بهداشت در پایان اظهار کرد: براساس مستندات موجود، بخشی از پانسمان های اهدایی به خانه ای بی تحویل داده شد و بخشی از محموله هم، اکنون در انبار دانشگاه  علوم پزشکی ایران و هیات امنا قرار دارد؛ موضوع مفقود شدن به هیچ وجه صحیح نبوده و مستندات این موضوع موجود است.شناسه خبر : 18754
امتیاز شما برای این خبر: